Personální produkce aneb jak „otestovat“ + motivovat uchazeče

Workshop
29. 11. 2017
16:30 - 17:40
Tower

Personální produkce aneb jak „otestovat“ + motivovat uchazeče

Vedení personálního rozhovoru přitažlivým způsobem je klíčová dovednost na trhu práce. Kvalitní uchazeč se nedá přemluvit ke spolupráci v rozhovoru plném nejistoty.

Uchazeči uvidí konkrétní formu spolu s klíčovými detaily jak se odlišit a tím zaujmout. Kvalitně vedený rozhovor může uchazeče otestovat, vytvořit „závislost“ na „zaměstnavateli a zároveň přispět k vytvoření obchodního vzorce chování, který je důležitý při adaptaci v nové obchodní pozici.

Současně uchazeči uvidí důležité detaily vedoucí k úspěchu při personální práci.