Vít Mikolášek

Člen představenstva a ředitel právních služeb a compliance ve společnosti Partners

Vít Mikolášek

Člen představenstva a ředitel právních služeb a compliance ve společnosti Partners

Životopis

Vít Mikolášek absolvoval v roce 2006 Právnickou fakultu UK v Praze, v závěru studia absolvoval stáž na obvodním soudě v Praze. Od roku 2005 působil na Ministerstvu financí v odboru Legislativy finančního trhu, nejdříve v oddělení kapitálového trhu a poté v oddělení bankovnictví. Za svého působení se podílel na přípravě primární i sekundární legislativy, při implementaci evropských směrnic a úpravách zákona o bankách, zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, AML zákona a dalších. Mimo legislativní činnosti měl na starosti i mezioborové právní otázky.

V Partners působí od zahájení činnosti v roce 2007 jako vedoucí oddělení Právní a Compliance a zajišťuje tak veškerou právní agendu společnosti Partners a nově i jejích dceřiných společností. Je taktéž garantem výkonu funkce Compliance, jako jednoho ze základních regulatorních požadavků na zajištění souladu činnosti společnosti s právními předpisy. Od počátku roku 2011 si vzrůstající agenda vyžádala vytvoření Úseku Právních služeb a Compliance, jehož je ředitelem.

Ve volném čase hraje tenis, rád připravuje pro kolegy různé mimopracovní aktivity, jako je každoroční sjíždění řeky či grilování a nejlépe se odreaguje při rychlé jízdě autem.

Kde mne najdete